Farsi

درخواست برای مرخصی خانوادگی و پزشکی با حقوق در واشنگتن

برای خدمات کمک‌زبانی رایگان، لطفاً با شماره 833-717-2273 تماس بگیرید؛ بعد گزینه 7 وسپس گزینه 2 را انتخاب کنید. یکی از کارشناسان خدمات مشتری به شما پاسخ خواهد داد. لطفاً نام زبانی که به آن صحبت می‌کنید را بگویید و منتظر بمانید تا وی شما را به یک مترجم شفاهی وصل کند.

دو نوع مرخصی با حقوق برای اکثر کارمندان/کارگران در ایالت واشنگتن دردسترس است:

مرخصی پزشکی: در شرایطی که یک وضعیت پزشکی جدی مانع از کار کردن شما شود.  (عمل جراحی، استراحت در بستر در دوران بارداری، دوره نقاهت پس از زایمان یا تحت درمان بودن برای بیماری مزمن.)

مرخصی خانوادگی  (شامل «مرخصی زایمان» و «مرخصی خانواده نظامیان» می​شود)

 • مرخصی برای مراقبت از عضوی از خانواده که به یک بیماری جدی مبتلا شده است،
 • برای ارتباط و پیوند با نوزاد جدیدی که در خانواده شما به دنیا آمده است، یا:
 • «مرخصی خانواده نظامیان» که به شما امکان می​دهد اوقاتی را با عضوی از خانواده که قرار است به خارج از کشور اعزام شود یا از چنین اعزامی بازگشته است سپری کنید.

برای اینکه واجد شرایط باشید، باید ۸۲۰ ساعت در سال گذشته کار کرده باشید. همه ساعتهایی که در ایالت واشنگتن کار

کردهاید محاسبه میشوند، حتی اگر چندین شغل یا کارفرما داشته باشید.

روند ارائه درخواست

1. به کارفرمای خود اطلاع دهید

2. اسناد لازم را جمع​آوری کنید

 • مدرک شناسایی​تان را ارائه کنید. برای اینکه بدانید چه اسنادی قابل​قبول هستند، به این نشانی مراجعه کنید: paidleave.wa.gov/get-ready-to-apply برای ارائه این درخواست، به شماره تأمین اجتماعی نیازی ندارید.
  • برای استفاده از مرخصی پزشکی یا مرخصی خانوادگی مراقبت از عضو بیمار خانواده، باید «یکی» از این مدارک را ارائه کنید:
  • فرم «گواهی وضعیت جدی پزشکی» (Certification of a Serious Health Condition) که ازسوی شما یا ارائه​دهنده خدمات درمانی شما تکمیل شده است.
   یا:
  • فرم «قانون مرخصی پزشکی خانوادگی» (Family Medical Leave Act)
   یا:
  • یادداشتی از پزشک که حاوی همان اطلاعات قیدشده در فرم «گواهی وضعیت جدی پزشکی» است.
 • برای مرخصی خانواده نظامیان، دلایل قابل​قبول زیادی برای مرخصی ضروری نظامی وجود دارد؛ بنابراین، اسناد لازم برای اثبات مطالبه شما متفاوت خواهد بود. به اسنادی ازسوی منبع نظامی یا منبع دیگری نیاز داریم که نشان دهد تحت «قانون مرخصی خانوادگی و پزشکی» (FMLA) دلیل ضروری نظامی برای مرخصی شما وجود دارد.
 • برای مرخصی خانوادگی که هدف آن برقراری پیوند با نوزاد تازه متولدشده در خانواده است، هر دو والد می​توانند از فرم «گواهی تولد» (Certification of Birth) استفاده کنند. دانلود فرم​های مربوطه.
 • برای مرخصی خانوادگی که هدف آن برقراری پیوند با کودکی است که به فرزندی پذیرفته​اید یا سرپرستی او به خانواده شما سپرده شده است، می​توانید از اسناد دادگاهی که تعیین  سرپرستی، فرزندخواندگی یا  قیومت را نشان می​دهند استفاده کنید. دانلود فرم​های مربوطه.

3. درخواست مرخصی «بعد» از وقوع رویداد واجد شرایط مرخصی با حقوق، مانند عمل جراحی، زایمان یا مرخصی برای مراقبت از عضو بیمار خانواده.

4. اطلاعات بیشتری درباره مطالبات هفتگی دانلود کنید.

دانلود

دوره مرخصی چقدر است؟

 • حداکثر ۱۲ هفته مرخصی پزشکی.
 • حداکثر ۱۶ هفته مرخصی ترکیبی پزشکی و خانوادگی، اگر در سال مورد مطالبه بیش از یک رویداد واجد شرایط مرخصی برایتان اتفاق افتاده باشد.
 • حداکثر ۱۸ هفته مرخصی ترکیبی پزشکی و خانوادگی، اگر درطول بارداری دچار وضعیت پزشکی جدی شده باشید.

در شرایط زیر، کارفرمای شما ملزم نیست جایگاه و شغل شما را حفظ کند:

 • تعداد کارمندان/کارگران آن شرکت کمتر از ۵۰ نفر باشد
 • کمتر از یک سال برای آن شرکت کار کرده باشید
 • در سال گذشته، کمتر از ۱۲۵۰ ساعت برای آن شرکت کار کرده باشید