Vietnamese

Nộp đơn xin Nghỉ phép vì Lý do Gia đình và Y tế Có Trả lương của WA

Để nhận dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, hãy gọi số 833-717-2273 và chọn tùy chọn 7, sau đó chọn tùy chọn 2. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng sẽ trả lời bằng Tiếng Anh. Hãy nói cho họ biết ngôn ngữ mà bạn sử dụng và họ sẽ yêu cầu bạn giữ máy trong thời gian họ nối máy với thông dịch viên.

Hầu hết nhân viên ở Washington đều có hai loại nghỉ phép hưởng lương:

Nghỉ phép vì Lý do Y tế: Khi một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng ngăn cản quý vị làm việc. (Phẫu thuật, nằm nghỉ ngơi trên giường trong thời gian mang thai, hồi phục sau sinh hoặc điều trị bệnh mãn tính.)

Nghỉ phép vì Lý do Gia đình (bao gồm Nghỉ Nuôi con và Chế độ Nghỉ phép Gia đình Quân đội)

 • Nghỉ làm để chăm sóc cho một thành viên trong gia đình có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng,
 • Để chăm sóc một em bé mới sinh trong gia đình quý vị, HOẶC:
 • Chế độ nghỉ phép gia đình quân đội cho phép quý vị dành thời gian cùng với một thành viên gia đình sắp được điều động ra chiến trường ở nước ngoài hoặc đang trở về sau thời gian điều động tham chiến.

Để đủ điều kiện, quý vị phải làm việc đủ 820 giờ trong năm ngoái.

Tất cả các giờ làm việc ở Washington đều được tính, ngay cả khi quý vị làm nhiều công việc hoặc chuyển đổi công việc.

Quy trình nộp đơn

1. Thông báo cho chủ lao động của quý vị

2. Thu thập các tài liệu

 • Bằng chứng về ID. Xem tất cả các tài liệu được chấp nhận tại paidleave.wa.gov/get-ready-to-apply. Quý vị không cần có số an sinh xã hội để nộp đơn.
 • Đối với nghỉ phép vì lý do y tế, hoặc nghỉ phép vì lý do gia đình để chăm sóc một thành viên gia đình có một bệnh lý y tế, hãy cung cấp MỘT trong những mẫu sau đây:
  • Mẫu Chứng nhận Tình trạng Sức khỏe Nghiêm trọng do quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị điền thông tin.
   HOẶC:
  • Mẫu Đạo luật Nghỉ phép vì Lý do Gia đình và Y tế
   HOẶC:
  • Giấy của bác sĩ bao gồm thông tin giống như mẫu Chứng nhận Tình trạng Sức khỏe Nghiêm trọng.
 • Đối với việc nghỉ phép gia đình quân đội, có nhiều lý do đủ điều kiện đối với nhu cầu cấp bách trong quân đội, do đó, tài liệu để hỗ trợ yêu cầu của quý vị sẽ khác nhau trong từng tình huống. Chúng tôi sẽ cần những tài liệu từ quân đội hoặc một nguồn khác cho thấy quý vị nghỉ phép vì lý do cấp bách trong quân ngũ theo FMLA.
 • Đối với việc nghỉ phép vì lý do gia đình để chăm sóc em bé sơ sinh trong gia đình của quý vị, cả hai cha mẹ có thể sử dụng mẫu Giấy khai sinh. Tải các biểu mẫu.
 • Đối với việc nghỉ phép vì lý do gia đình để chăm sóc ban đầu đối với một đứa trẻ đã được nhận làm con nuôi hoặc được đưa đến gia đình của quý vị, quý vị có thể sử dụng các tài liệu của tòa án cho thấy việc bố trí chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, nhận con nuôi hoặc giám hộ. Tải các biểu mẫu.

3. Nộp đơn xin nghỉ phép SAU KHI xảy ra sự kiện hội đủ điều kiện của quý vị, chẳng hạn như phẫu thuật, sinh con, hoặc nghỉ việc để chăm sóc một thành viên gia đình có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Tải về đơn đăng ký

4. Tải xuống thêm thông tin về các yêu cầu bồi thường theo tuần.

Tải xuống

Tôi được nghỉ phép trong bao lâu?

 • Lên đến 12 tuần nghỉ phép vì lý do y tế.
 • Lên đến 16 tuần nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế nếu quý vị có nhiều hơn một sự kiện đủ điều kiện trong cùng một năm yêu cầu.
 • Lên đến 18 tuần nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế nếu quý vị có một tình trạng bệnh lý y tế nghiêm trọng trong thời gian mang thai.

Chủ lao động của quý vị không bắt buộc phải giữ công việc cho quý vị nếu:

 • Công ty sử dụng ít hơn 50 nhân viên
 • Quý vị làm việc cho công ty chưa đến một năm
 • Quý vị đã làm việc ít hơn 1,250 giờ cho công ty trong năm ngoái